www.echoo.lv privātuma politika

Lai saņemtu noteiktus SIA "Echoo Group" konsultāciju Jūs mums uzticat noteiktus personas datus.

Personas dati ir nepieciešami, lai identificētu Jūs kā konsultāciju saņēmēju.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrētu personu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā
un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem (tajā
skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgai datu aizsardzības regulai Nr. 2016/679).

Šī politika nosaka kādus datus SIA "Echoo Group" par Jums vāc, kādam mērķim un kas šiem datiem piekļūst, kā arī Jūsu izvēles iespējas attiecība uz Jūsu datiem un citām Jūsu tiesībām.
Datu pārzinis
Datu pārzinis ir SIA "Echoo Group", reģ. № 40203041516, biroja adrese Zīļu iela 23, Ādaži, LV-2164,
kam ir tiesības izmantot www.echoo.lv. Šajā politikā SIA "Echoo Group" apzīmēts kā ECHOO, vai "Mēs".
ECHOO apstrādātie personas dati un izmantošanas mērķi

Personas datu apstrāde ir jebkādas darbības ar personas datiem, tajā skaitā – vākšana, glabāšana,
organizēšana, izmantošana, apskatīšana, dzēšana, iznicināšana un citas darbības.

Mēs vācam un apstrādājam šādus datus:


Sīkdatņu (cookies) lietošana www.echoo.lv

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir nelieli teksta faili, un kas tiek pārsūtīti uz Jūsu ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu Jūs un atcerētos Jūsu lietotās izvēles (piemēram, lietotāja valodu u.c.).
Kā un kādam mērķim mēs izmantojam sīkdatnes?
www.echoo.lv izmanto sīkdatnes, lai vāktu pārlūkošanas informāciju no Jūsu IP adreses un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu iestatījumus un izvēli. Sīkdatnes ļauj Pica Lulū sekot līdzi vietnes www.echoo.lv datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājas lapu.ECHOO izmanto šos datus, lai tīmekļa vieta atcerētos, vai esat jau piekritis sīkdatnēm, kā arī lai analizētu apmeklētāju uzvedību, uzlabotu apmeklētāju pieredzi, satura kvalitāti un pielāgotu satura kvalitāti apmeklētāju un lietotāju vajadzībām.

Mūsu vietne izmanto pirmās puses sīkdatnes (sesijas un patstāvīgās sīkdatnes) – sīkdatnes, ko iestata vietne www.echoo.lv un trešo pušu sīkdatnes, ko iestata, piemēram, Google un Facebook.

Sesijas sīkdatnes saglabā vietnes pārlūkošanas sesijas (vietnes pamata funkcionalitātes darbību) laiku līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.

Patstāvīgās sīkdatnes saglabā un iestata Jūsu lietotajā ierīcē uz noteiktu laiku un tiek izmantotas atkārtoti apmeklējot www.echoo.lv, lai atšķirtu vietnes lietotājus.

Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas personas (uzņēmumi), lai nodrošinātu www.echoo.lv satura attēlošanu no citām vietnēm, piemēram Google, Facebook. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai www.echoo.lv zinātu, kas ir populārs un kas nav. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus www.echoo.lv kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

Sīkdatnes trešo pušu vietnē Google (arī Google maps, kas nodrošina kopīgoto karšu attēlošanu www.lulu.lv) saglabā un izmanto Google Analytics rīks, kas ir "Google Inc" izveidota programmatūra. Plašāk par "Google Analytics" pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai www.echoo.lv informāciju par Jūsu aktivitātēm šajā mājas lapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz "Google Analytics".

Sīkdatnes trešo pušu vietnē Facebook izmanto, lai nodrošinātu Facebook kopīgošanu ar www.echoo.lv. Plašāk par Facebook sīkdatņu lietošanu un atteikšanos no tām Jūs varat atrast (https://www.facebook.com/policies/cookies/).

Kā kontrolēt sīkdatnes?
Jūs varat kontrolēt vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā.
Personas datu apstrādes veidi
Statistikas apkopošana
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši identificēt Jūs kā konkrētu personu.
Datu apstrādes informācija
Datu avoti
Mēs iegūstam Jūsu personas datus no Jums.
Jūsu sniegtie personas dati tiek apkopoti konsultācijas mājaslapā www.echoo.lv.
Datu apstrādes vieta
Обр Mēs apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā (ES/EEZ) ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Ja mūsu sadarbības partneri, kam esam uzdevuši mūsu uzdevumā apstrādāt Jūsu personas datus veic to apstrādi ārpus EEZ, tad mēs pārliecināsimies, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgaā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.
Personas datu izpaušana
Pakalpojumu sniedzēji
Lai varētu sniegt Jums pakalpojumus un informāciju, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz attiecīgus pakalpojumus, piemēram tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšana vai www.echoo.lv apkalpošana. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.
Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes
Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
Jūsu tiesības
Kā varat piekļūt saviem datiem
Lai saņemtu ECHOO pakalpojumus, netiek pieprasīta Jūsu personas identifikācija. Tāpēc mēs ne vienmēr varēsim pārliecināties par Jūsu sniegto datu patiesumu. Līdz ar to Jūs varēsiet pieprasīt informāciju par personas datiem, ja mēs varēsim identificēt Jūs pēc ievadītā tālruņa numura.
Cik ilgi uzglabā datus
Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams vai līdz brīdim, kad esat atsaucis Jūsu personas datu apstrādi, ja varam Jūs identificēt ar ievadītajiem personu datiem. Iestājoties šiem nosacījumiem, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.
Datu labošana un atjaunošana
Ja mēs varēsim identificēt Jūs pēc ievadītās tālruņa numura, tad Jūs varēsiet veikt datu labošanu. Atsevišķu informāciju par sevi varēsiet atjaunināt veicot savu nākamo pasūtījumu.
Piekrišanas atsaukšana
Ja datu apstrādi veicam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un mēs varam Jūs identificēt pēc tālruņa numura, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu turpmākai personas datu apstrādei. Tāpat Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, izmantojot saiti, kas ietverta komerciālajā informācijā.
Ja vēlaties uzdot jautājumu
Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar datu apstrādi rakstiet mums uz e-pastu info@echoo.lv.
Made on
Tilda